Archive for maj 2008

Er arbejdstilsynet misandriske?

maj 26, 2008

Arbejdstilsynets hjemmeside opgør data over arbejdsulykker i DK.

http://www.at. dk/sw42078. asp

Det interessante ved oversigten er, at man ikke har nogen kønsfordeling med i statistikkern. Men går man ind og læser deres hovedrapport, så ses det, at statistikken taler sit klare sprog. Mellem 2000-2005 er forholdet mellem kvinder og mænd således:

dødsulykker 300 mænd versus 25 kvinder
andre alvorlige ulykker 20.723 mænd versus 9.437 kvinder
andre ulykker 148.805 mænd versus 90.500 kvinder

Havde det nu vist sig at situationen var modsat. Altså at det især var kvinder der blev ramt af arbejdsulykker, og især de farligste ulykker, ville Arbejdstilsynet da have undladt at bringe denne kønsasymmetri frem tydeligt på deres hjemmeside?

Man må stille spørgsmålet, er Arbejdstilsynets udeladelse udtryk for misandri – altså had mod mænd? Hvorfor udelades det behændigt her, at mænd på dette felt er meget dårligere stillet gennemsnitligt set end kvinder? Og hvorfor ved vi alle sammen, at hvis det modsatte havde været tilfældet, så var denne historie kommet frem i medierne og politikere ville straks sætte ind med tiltag?

Reklamer