Archive for november 2008

en svensk kvindelig biolog skriver om kønsforskelle i hjernen

november 29, 2008
I dag læste jeg artiklen ’Forskelle i hjerne og nervesystem mellem kvinder og mænd’, der selvfølgelig omhandler biologiske hjerneforskelle mellem mænd og kvinder. I de store træk var der ikke meget i artiklen jeg ikke allerede vidste, men jeg var glad over at artiklen var med i en nylig publiceret forskningsantologi om stress. Antologien havde bidrag fra ikke mindre end 54 forskere inden for felterne biologi, medicin, anatomi, neurovidenskab, psykologi og farmakologi, især fra Sverige, men også en del fra USA. Artiklen var skrevet at Annica Dahlström, professor ved Institutionen för anatomi och cellbiologi ved Göteborg Universitetet.

Dahlström beskriver nogle af de strukturelle hjerneforskelle der eksisterer mellem mænd og kvinder som neurovidenskaberne har kortlagt. Hun nævner f.eks. de forskellige hjernedele, den gamle reptilhjernen – som vi deler med f.eks. krybdyr og som står for de mere basale instinkter som overlevelse og seksualdrift – og den nyere hjerne som tager sig af alle bevidste processer, indlæring, socialt liv, empati, mv. Alene dette forhold har den logiske konsekvens, at tabula rasa teorien falder fuldstændig sammen: mennesket fødes ikke med en tom bevidsthed, selvom mange socialkonstruktivister inden for humaniora og samfundsvidenskaberne forekommer at tro på dette. Dahlström forklarer også, hvordan den nyere hjerne oplæres gennem f.eks skolen:

citat fra artiklen:
”Hjernforskere er i den seneste tid blevet opmærksomme på personer, der syntes at savne empatisk evne og har ’hvide pletter’, områder, der ikke aktiveres korrekt ved tests, i deres storhjernes bark. Årsagen til disse ’hvide pletter’ er endnu ukendt. De kan skyldes mutationer i gener, der styrer hjernens udvikling, men det kan også være negative oplevelser i de tidlige år, der er årsagen, en mangel på den rette stimulering, da empatiudviklingen havde sit ’åbne vindue’”.

Ud fra dette tekststykke, tyder det på, at Dahlström, ligesom jeg selv, er tilhænger af den position, der går under betegnelsen ’interaktionisme’: ideen om at menneskets adfærd skabes gennem en interaktion mellem kulturel påvirkning og nedarvet mentalt indhold.

Dahlström beskriver også nogle af de adfærdsforskelle mellem kvinder og mænd, som tyder på at være betinget af nedarvede forskelle. Men i artiklen er der en påfaldende implicit celebrering af kvinders kønsforskelle. F.eks. får vi at vide, at små piger har en ’fingerspidsfølelse, der er drengenes fingerspidsfølelse overlegen’. Et andet sted står der, at piger forekommer at anvende begge hjernehalvdele ved mange funktioner, hvor drenge kun anvender den ene hjernehalvdel. Et tredje sted sår der ’Kvinder og piger har altså større muligheder for at opfatte genstande og bevægelser i periferien end mænd, de er så at sige mere ’vidtskuende’.

Det forhold, at Dahlström kun vælger at fremhæve egenskaber, hvor kvinder/piger ser ud til at være stærkere ’hard wired’ end mænd/drenge, er påfaldende, når man som jeg ved, at hun sagtens kunne have udvalgt at beskrive områder, hvor det modsatte er tilfældet. Men måske er det forståeligt? Dahlström er forsker i Sverige, landet hvor man hader kønsforskelle og efterhånden har institutionaliseret offer-feminismen som en måde at bedrive national sindelagskontrol på. Så hun ved nok, at man som svensk forsker er sikrest, hvis man nøjes med at beskrive biologiske kønsforskelle til kvindernes fordele, så kommer feministerne nok ikke så meget op fra deres censur- og berufsverbot-poster.

Min mistanke om at det forholder sig sådan med stakkels Dahlström bliver bestyrket ganske kraftigt et sted i artiklen, jeg citerer:

”Det er endnu relativt ukendt for almindelige mennesker, at der findes sådanne forskelle mellem mænd/drenge og kvinder/piger – ikke kun i deres legemsdele og i de hormoner, som udskilles, men også i hjernens opbygning. Disse forskelle har været velkendte af biologiske forskere i et par årtier, men informationen om dem er ikke slået igennem i skolens naturvidenskabelige undervisning”.

Hertil er alt i sin fineste orden, jeg nikker genkendende til Dahlströms beretning. Men så kommer dette mærkværdige stykke:

”Dette kan muligvis have noget at gøre med den generelle nedskæring af undervisning i de biologiske naturvidenskaber, især menneskets biologi. Eleverne undervises i seksualitet og formering, men meget lidt om hjernes betydning for hele individet.”

Enten er Dahlström ufattelig naiv, hvilket er svært at tro, når man kigger på hendes credentials, eller også ved hun godt, at hun ikke kan skrive sandheden: Det er ikke på grund af nedskæringer i undervisningen at man i Sverige (og Danmark for den sags skyld) ikke lærer noget om biologiske kønsforskelle mellem mænd og kvinder. Det er på grund af gender-feministisk ideologi, der bekender sig til en lukket socialkonstruktivisme, hvor alt menneskelig adfærd er et spørgsmål om kulturel påvirkning. Der må ikke eksisterer kønsforskelle som er nedarvet inden for denne ideologi, thi så vil det jo kunne forsvares at mennesker er forskellige, og i næste instans, at alle mennesker ikke er lige. Det vil jo ødelægge Ligestillingsidealet: gennemsnittet af alle mænd bør have den samme adfærd og interesse som gennemsnittet af alle kvinder; og videre, alle mennesker uanset køn bør ikke alene have ens vilkår og udgangspunkt, men også lige fordeling af ressourcer – gennem staten forstået. Vi bør alle være lige – altså Socialisme. At alle så absolut er langt fra at være ‘lige i resultat’ i Sverige eller Danmark, og for øvrigt heller ikke var det i forskellige økonomiske systemer der bekendte sig til fuldent statskontrol over økonomi og produktionsapparat, f.eks. Sovjet Unionen, det er så en selvmodsigelse der ligger dybt begravet i socialismens indre væsen.

Som George Orwell beskrev det i Animal Farm: “all animals are equal, but some are more equal than others”. I Danmark og Sverige er det typisk de få mennesker der tilhører investeringsklassen og de mange bureaukrater og politikere der er håndlangere for Staten, som er mere Ligestillede. Sidstnævnte giver sig selv ressourcer gennem middelklassens ufattelige store indbetalinger af skatter og afgifter.

Dahlströms artikel er at finde i bogen Stress: Individet, samfundet, organisationen, molekylerne, 2006, redigeret af Rolf Ekman og Bengt Arnetz, Fadl’s Forlag

Følgende vittighedstegning, fundet hos Forsker.net, illustrerer på glimrende vis, hvad det er for nogle dilemmaer som Dahlströms artikel åbenlyst befinder sig i – og i bredere omfang, hvad der kan ske med videnskab, når den bliver underlagt politisk korrekthed (d.v.s. forskeres selv-censur skabt på baggrund af et politisk ideal der i dag hersker inden for den intellektuelle elite).

Reklamer

Det kønsforskelshadende feministiske Sverige og Jysks reklamer

november 19, 2008

Så er det svenske ‘Landets Etiske Råd mod Kønsdiskriminerende Reklame’ igen på banen i landet mod nordøst: i kampen mod den vederstyggelige sociale konstruktion ‘kønsforskel’ skælder man nu ud på en reklame fra Jysk, fordi den viser et pigeværelse afbilledet i lyserødt. Det er kønsdiskriminerende, fordi det placerer piger i stereotypiske roller.

http://politiken.dk/udland/article599186.ece

Det fik mig til at tænke på den asiatisk-amerikanske filosof og politiske økonom Francis Fukuyama, der i The End of History and the Last Man fra 1992, filosoferede over sindelagskontrol, der vil eliminere ’enhver manifestation af ulig anerkendelse’. Den gang gav Fukuyama udtryk for, at den slags kontrolforsøg før eller siden ville løbe ind i naturens begrænsninger . Et system der forsøger at ulovliggøre forskelle mellem ’den grimme og smukke, eller foregiver, at en person uden ben ikke alene er åndeligt, men også fysisk lige med en der har en fuld krop’, vil til sidst blive undertvunget af en indre selvmodsigelse. Og måske vigtigst, ’det ville ikke være i stand til at forsvare sig mod civilisationer, der har en større ånd af megalothymia’, d.v.s. dets borgere ikke er bange for at risikere deres liv for at opnå dominans.

Hvis Fukuyma havde ret, så står det kønsforskelshadende feministiske Sverige måske foran et snarligt sammenbrud? Men måske tog Fukuyama fejl? Historien viser i alt fald, at vores store nabo mod syd for små 70 år siden formåede at overbevise hele nationen om, at et særligt religiøst mindretal, var skyld i mange af landets problemer. Det førte som bekendt til en ubehagelig heksejagt og magtcentralisering, der kostede en del menneskeliv. Min pointe er selvfølgelig, at selv sindelagskontrol baseret på det ‘uvirkelige’, kan have ganske ‘virkelige’ realpolitiske konsekvenser.

Men krøllen på min fabel falder måske alligevel ud til Fukuyamas fordel: Nazi-Tyskland faldt jo sammen efter 12 års indre selvmodsigelser, eller var det på grund af ydre pres?

Defition of misandry or hatred of males

november 2, 2008

The book Legalizing Misandry: From Public Shame to Systemic Discrimination against Men (Nathanson, Paul; Young, Katherine R., 2006 , Montreal: McGill-Queen’s University Press), complements the Danish Sociologist Henning Bech’s analysis of ideological feminism in his book Kvinder og Mænd (in Danish 2005, Hans Reitzels Forlag). But Legalizing Misandry is a much bigger account of what some theoreticians has called gender feminism – the idea that women as a gender is structured (gender is entirely socially constructed) and oppressed. This structure serves the class interest of men  (usually seen as an extension of Capitalism: white oppressive capitalist men who controls the entire world and women).

I found a long definition of the concept Misandry obviously insprired from Legalizing Misandry, and I thought I would reproduce it here.

Acts of misandry include:

1. the desire or the acts to subjugate, oppress, punish, harm, injure, or murder males because of their gender.

2. the deliberate preference of a female’s lie against the truth.

3. the belief that no father can be a fit parent.

4. the assumption that masculinity, male physiology, and male hormones cause males to become evil, sexually abusive, oppressive, and violent. The corollary assumption is we must raise boys as we do girls, in the image of misandry, without regard to a child’s unique qualities, preferences, hopes, and desires.

5. the assumption that every male is or can become sexually abusive, oppressive, and violent.

6. the assumption that females cannot be sexually abusive, oppressive, and violent.

7. the attribution of negative qualities and humanity’s historic evils to the entire male gender while ignoring female culpability.

8. the promulgation of false statistics against males regarding rape and family violence. The parallel assertion that female acts of abuse and violence against males are insignificant and are justified as self-defense.

9. the tolerance of female violence and abuse toward males.

10. the suppression of evidence of female violence and abuse toward males.

11. the encouragement, filing, support, or toleration of false allegations and charges against a male because of his gender. The corollary is the encouragement, filing, support, toleration of her false allegations against a male because of her gender.

12. lying or the deliberate creation of false information against any male because of his gender.

13. the deliberate repression or distortion of facts showing female culpability or affirming a male’s innocence.

14. the suppression of a male’s testimony because of his gender.

15. the falsification of transcripts, police reports, court reports, and evidence such that the fraud adversely affects a male.

16. the denial of historic male spiritual, intellectual, humanitarian, and material contributions to civilization.

17. the act of coercing women to lie against their husbands.

18. the act of coercing children to lie against their fathers.

19. the act of encouraging and instructing females to contrive, or testify to, false allegations of family violence, child abuse, child molestation, or rape against a male.

20. the act of making false allegations of family violence, child abuse, child molestation, or rape against a male.

21. the act of falsely testifying against a male, supporting false allegations of family violence, child abuse, child molestation, or rape.

22. blaming males for all psychological and social maladies.

23. encouraging or persuading another to lie against a male because of his gender.

24. the beating or abuse of a male by a female for personal satisfaction or material gain.

25. the violence against women act.

26. failure to provide males equal protection under the law (Amendment 14, Section 1).

27. Child Sexual Abuse: Intervention and Treatment Issues. Kathleen Coulborn Faller, 1993, U.S. Department of Health and Human Services – Administration for Children and Families – Administration on Children, Youth and Families – National Center on Child Abuse and Neglect. ” This manual was developed and produced by The Circle, Inc., McLean, VA, under subcontract No. S105-89-1730 to Westover Consultants, Inc.”

28. the use of female pronouns to refer to victims and male pronouns to refer to assailants, rapists, and suspects.

Other Parts of Speech

misandrous (mis’-an’-dr?s) adj. (1) practicing misandry (2) of or characterized by misandry.

misandric (mis’-an’-dric) adj. characterized by misandry.

misandrist (mis-an’-drist) n. one who practices misandry.
Dealing with Misandry

Misandry is a world wide problem. Those who practice misandry abuse men, women, and children. These purveyors of hate do not support the right of all people to live safely and free of false accusations. They do not care about the damage they cause. They want to exercise their personal power and influence over others.

Most people are not aware of what is happening in our courts. So, become informed about gender and accusatorial preference in our courts. Take note of this behavior and discuss it with others.

The greatest danger is that judges, prosecutors, and others possess immunities that protect them from criminal prosecution and civil liability for their public crimes and civil torts. These people are not subject to public scrutiny and accountability.

Change the law and provide reparations, restitution, and redress for those who have been wronged. Outlaw immunity. Demand punishment of any public official or other person who has lied or used coercive or persecutive measures to, or in an attempt to, imprison, or distress another. Demand changes in the law that removes the statutes of limitations for these crimes.

Misandry, misogyny (hatred of women), and accusatorial preferences have no place in our society. We cannot have equality and opportunity when gender preference is so prevalent in our justice system.

The list was apparently made by an Edward N http://www.equalparenting-bc.ca/issues/misandry.htm