Archive for november 2009

En lille glædelig overraskelse fra Forskerforum midt i nyhedsstrømmen

november 15, 2009

Som læser af en række akademiske medlemsblade, f.eks. Dansk Magisterforenings medlemsblad ’Magisterbladet’, er jeg vant til at møde nedtrykkende artikler der propaganderer for mere social ingeniørkunst og Statsinterventionisme, f.eks. at Statens institutioner bør bedrive positiv diskrimination til fordel for klassesegmentet ’højtuddannede kvinder’ (dette eksempel er drevet af det ideologiske-politiske paradoks jeg ynder at beskrive som ’klassebaseret Socialisme’). Men i novemberudgaven af Forskerforum, et medlemsblad for forsknings-, universitets- og undervisningsansatte inden for DM’s, DJØF’s, JA’s, DF’s og DDD’s områder, blev jeg positivt overrasket.

forskerForum

Bagsiden bærer en artikel der omhandler danske singlers partnerpræferencer. Min glæde ved denne artikel skyldes ikke, at en nylig undersøgelse viser, at forskere er en af de mest attraktive erhvervsgrupper for danskere der søger en partner. Dette budskab er sikkert, set fra Forskerforums side, anset for at være livsbekræftende for målgrupppen. Det jeg finder dejligt befriende at læse i et sådant medie er, at man vælger at bringe en bagside historie der tager udgangspunkt i evolutionær psykologi. Altså Forskerforum bryder her med det lukkede konstruktivistiske kønssyn, at kønsforskel alene er socialt konstrueret. I artiklen lader man Ph.d. Gert Martin Hald ved KU og Sexologisk Klinik Rigshospitalet fremføre en evolutionær forklaring på, hvorfor forskerne er i høj kurs hos singlerne i DK:

Empirien omkring det her er næsten konsistent: kvinder vælger det, der signalerer høj status, ressourcer og evner til at beskytte dem. Og da akademikere har stadig mere indflydelse og status i samfundet, ligger de højt på listen.

Artiklen undlader nu ikke at påpege, at der er to forskellige teoretiske forklaringer på denne tilstand, henholdsvis den konstruktivistiske (at partner-smag er produkt af opdragelse) og så den evolutionære, som Gert Martin Hald hælder mod:

”’Kvinden søger den bedste jæger – den med højest indkomst i gruppen. Ser man på de vigtigste faktorer, så ligger uddannelse og intelligens i top fem i rigtig mange kulturer. Så det er gode gamle Darwin igen’, siger Hald, og nævner også, at højtuddannede kvinder udgør den største singlegruppe. Muligvis fordi kvinder har en tendens til at søge opad i det sociale hierarki.

Jeg finder det bemærkelsesværdigt befriende, at et medlemsblad for DMere, DJØFere, JAere, DFere og DDD’ere har mod til at bringe sådan en historie. Man signalerer nemlig, at der eksisterer en nedarvet kønsforskel, at mænd og kvinder har forskellige parringspræferencer/strategier. Gert Martin Hald får lov til at lukke artiklen således:

Spørger man kvinder på dates, hvilken mand de vil vælge, så vil kvinderne have de statusmæssigt bedste 25 procent del af den mandlige befolkning. Spørger man mændene, så siger de: det er lige meget…

Det kunne selvfølgelig have været endnu mere forløsende, hvis Gert Martin Hald var blevet citeret for at sige, at kvindelig smuk fysisk overflade og ungdommelighed til gengæld var krydskulturelt udbredt som stærke mandlige partnerpræferencer. Men det ville jo nok være for stærk kost for akademikerne. For så var det måske ensbetydende med, at arbejdsindsatsen hos akademiske kvinder ikke spillede så stor en rolle som den gjorde for akademiske mænd, når det kommer til seksualøkonomierne. Og det ville sikkert blive udlagt som et tegn på at kvinderne var strukturelt undertrykt, og så måtte den biologiske forklaring jo nok hellere vige til fordel for en feministisk konstruktivisme.

Reklamer