Posts Tagged ‘censorship’

Ytringsfrihed og Socialisme

august 2, 2009

Jeg har mange gange undret mig over, hvorfor det er, at mange på venstrefløjen forekommer at have et anstrengt forhold til ytringsfrihed. Et typisk eksempel er, når kombinationen af politisk korrekthed og kulturelt selvhad påkræver, at vi i vesten ikke må kritisere religion (forstået alt religion der ikke er vestlig, det er okay at kritisere Kristendom); fordi det hævdes, at religionskritik udgør racisme. Et andet eksempel er Socialistiske dobbeltstandarder i forholdet til politisk motiveret vold og optøjer. Her er et lille tekststykke skrevet af Ludwig von Mises i 1922, det sætter Socialismens dobbeltstandarder i perspektiv:

“… Marxismen overser fuldstændig det vigtige ved de liberale ideer. Den er rådvild når det kommer til at forholde sig til de liberale krav om retten til at besidde en holdning og udtrykke sin mening; for den principielle anerkendelse af ethvert oppositionsparti og de lige rettigheder for alle partier. Når den ikke besidder magten, da kræver Marxismen alle de basale liberale rettigheder, fordi de alene kan levere den frihed som dens propaganda påtrængende har brug for. Men den kan aldrig forstå [de liberale rettigheders] ånd og vil aldrig tildele dem til dens modstandere, når den selv kommer til magten. På dette område minder [Marxismen] om Kirkerne og ande institutioner som hviler på voldens princip. Også disse, udnytter de demokratiske frihedsrettigheder, når de kæmper deres slag, men så snart de får magten, nægter de deres modstandere samme rettigheder. Så, tydeligvis, viser Socialismens demokrati sit bedrag.”

(Ludwig von Mises in his book Socialism: An economic and sociological analysis, 1922, egen oversættelse)

Her er originalteksten på engelsk:

“… Marxism entirely overlooks the importance of liberal ideas. It is at a loss when it comes to deal with the liberal demands for liberty of conscience and expression of opinion, for the recognition on principle of every opposition party and the equal rights of all parties. Wherever it is not in power, Marxism claims all the basic liberal rights, for they alone can give it the freedom which its propaganda urgently needs. But it can never understand their spirit and will never grant them to its opponents when it comes into power itself. In this respect it resembles the Churches and other insitutions which rest on the principle of violence. These, too, exploit the democratic liberties when they are fighting their battle, but once in power they deny their adversaries such rights. So, plainly, the democracy of Socialism exposes its deceit”.

(Ludwig von Mises, Socialism: An economic and sociological analysis, 1922)

Reklamer