Posts Tagged ‘Karl Lagerfeld’

Karl Lagerfeld ironiserer: I was never a feminist because I was never ugly enough for that

august 20, 2009

























































Illustrationen er linket fra artiklen på Harper’s Bazaar.


Så er chefedesigneren for det franske modehus Chanel, Karl Lagerfeld, igen ude med en provokation der har gjort feminister vrede. I septemberudgaven 2009 af det amerikanske Harper’s Bazaar deltager han i et fiktivt interview, hvor han foregiver, at han er Coco Chanel der pludselig er kommet tilbage til vores tid og svarer på en række damebladsspørgsmål:

Harper’s Bazaar: Your clothing liberated women in the 1920s. Are you still a feminist?
Karl Lagerfeld som Coco Chanel: I was never a feminist because I was never ugly enough for that.

Denne sætning har fået vrede feminister op af deres intellektuelle stole. Hvor vover Karl Lagerfeld at lave grin med feminismen. Han antyder jo her, at feminister er grimme kvinder samt at det kvindelige stilikon Coco Chanel slet ikke var nogen feminist!

Jeg mener, at det er interessant og påfaldende, at et modeblad som Harper’s Bazaar tør ironisere over feminismen i en tid, hvor de fleste dame- og modeblade forekommer at have købt delvist ind i feminismen, dog som regel kun i en populærudgave. Det er tydeligt, at mange af de kommercielle magasiner henvendt til kvinder i stigende grad benytter sig af en feminism light retorik. Magasinerne accepterer mere eller mindre mainstream-feminismens grundlæggende teser om, at kvindekønnet er strukturelt undertrykt af patriarkatet, og derefter celebrerer man utopien om den frisatte karrierekvinde der er smuk, magtfuld, pengestærk og selvfølgelig forbrugende. Dette forhold kan ses af de mange dame- og modebladsartikler der i dag centrerer sig om feministiske emner, især Direktørfeminisme – det vil typisk sige den øvre middelklasses ultra-privilegerede kvinder med universitetsuddannelse bag sig som i dag forsøger at blive positivt forfordelt på toppen af arbejdsmarkedet gennem statsmagtsregulering, også kaldet kønskvoter.

Men denne feminisme light i de kommercielle modemedierne er noget af et paradoks, fordi de brede modeblade reelt set er fuldstændigt inkompatible med den akademiske mainstream-feminisme. Mainstream-feminismen hader selvfølgelig modeindustrien da denne industri hænger sammen med det kapitalistiske system. Som jeg ser det, er det ikke logisk muligt for modeindustrien, at finde en reel forsoning med den akademiske feminisme, fordi sidstnævnte har et ideologisk udgangspunkt i marxismen blandet op med et videnskabsteoretisk lukket socialkonstruktivistisk synspunkt der benægter medfødt kønsforskel. Det betyder, at mainstream-feminisme i sit væsen afskyer femininitet, forbrug baseret på markedsøkonomi og kvindelig stereotypisk skønhed promoveret og solgt gennem billeder – elementer der udgør modeindustriens økonomiske og eksistentielle grundlag.

Det skal påpeges, at Karl Lagerfeld i artiklen i Harper’s Bazaar dækker sig grundigt ind ved også at ironisere over sig selv:

Harper’s Bazaar: What’s the new Chanel classic?
Karl Lagerfeld som Coco Chanel: As apparently my old jacket is still around, done by this idiot Karl, I have to help him find a new idea.

Karl Lagerfeld og Harper’s Bazaar burde let kunne forsvare sig med at artiklen er baseret på satire. Men hvis man skal dømme efter feministisk internetaktivitet, så er det tydeligt, at feministerne ikke stiller sig tilfreds med det. Eller rettere, de anser deres ideologiske kamp for at redde kvindekønnet fra denne verdens uretfærdigheder for at være så ophøjet, at den burde være fritaget for ironi. Her minder feministerne en del om religiøse der også frabeder sig ironi over deres tro og hellige symboler.

Det skal blive spændende at se, om feministerne i den nære fremtid gennem deres internetaktiviteter formår at skabe en slags feministisk Muhammed-krise for Chanel og Harper’s Bazaar.  Der vil givet komme feministiske krav om boycott af Chanel og Harper’s Bazaar. Det interessante i den sammenhæng vil i så fald være, hvordan dame- og modebladene generelt forholder sig til sådanne krav? Vil andre konkurrerende magasiner forsøge at tage billige feministiske point hjem ved harcelere over Karl Lagerfeld og Harper’s Bazaar? Eller vil de intuitivt fornemme, at dette er en sag der truer med at åbne det sår der eksisterer mellem akademisk mainstream-feminisme og mode/medieindustrien? Hvis der opstår en krise, hvad så med Chanel og Harper’s Bazaar? Vil de stikke halen mellem benene og undskylde til de mange kvindelige forbrugere der måtte blive stødt på deres feminisme, eller vil de blot grine af den feministiske mangel på selvironi? Jeg venter spændt.

Reklamer

Karl Lagerfeld versus Nordic Council of Ministers (Nordisk Ministerråd)

oktober 19, 2008

Karl Lagerfeld versus Nordic Council of Ministers (Nordisk Ministerråd).

My view of Karl Lagerfeld, Designer for Chanel, was positively enhanced when I saw the documentary film ‘Lagerfeld Confidential’ last year. He came strongly across as an anti sex puritan and this film is produced in our era where the political correct Left increasingly takes over the classical prejudices especially in sexual matters that has been historically associated with the religious Right. I named this blog text ‘Karl Lagerfeld versus Nordic Council of Ministers (Nordisk Ministerråd)’ because the Nordic Council of Ministers officially appears to have adopted the radical feminist ideology: Heterosexuality is recognized as an oppressive social construction. Male sexual desire is defined as problematic and demeaning to women. If it appears outside an equal (whatever that is?) monogamous relationship and especially if it is exchanged through money it must be neutralised through excessive state force and prohibitions. Nordic Council of Ministers is very explicit in the view on prostitution: Prostitution must be made illegal, male customers should be punished and female suppliers – they are all defined as victims regardless of what they think themselves – should be liberated and nursed through various public funds.

I quote Karl Lagerfeld from the film:

”I’ve been asked to write a preface for a book of photos of a bordello. I think it is funny. I’m rather pro-prostitution. It avoids frustration and I admire people who do it. It can’t be much fun. Thank goodness for it. We can’t all afford a mistress or an expensive friend. People need relief or they become murderers. Is that a moral position? That’s how I see it anyway. It’s like what we were saying about porn films. People are outraged, but… It’s easy to act out emotions. I imagine it’s much harder to give a blow job. Being filmed giving a blow job must be harder. Sorry. Emotions can be faked, but at some point… It has a role in society, otherwise it wouldn’t be the world’s oldest profession.”

(Lagerfeld Confidential, 2007, 1:13.22)

I dare say, what a courageous public figure Karl is. For now I support Chanel!