Posts Tagged ‘misandri’

Når fem nordiske ligestillingsministre bedriver misandri

juni 9, 2009

Mænd forurener mere end kvinder, påstår en skatteyderbetalt rapport der er bestilt af de fem nordiske ligestillingsministre. Det bekræfter min mistanke om, at de nordiske Ligestillingsminstre er ansat, ikke som Ligestillingsministre, men som feministiske propagandister, der bedriver misandri.  

Citat fra DR:

“Røde bøffer, masser af bilkørsel og ringe interesse for økologi. Danske mænd forurener miljøet langt mere end kvinder… – Mens mænd i snit spiser 139 gram kød om dagen, spiser kvinder kun 81 gram, fortæller sociolog Michala Hvidt Breengaard fra Københavns Universitet, der blandt andre står bag rapporten.”

Well, mænd vejer mere end kvinder og mænd har flere muskler end kvinder, så der er vel ikke noget underligt i at mænd spiser mere end kvinder? Kvinder bruger meget mere kosmetik end mænd, de shopper meget mere mode end mænd, de indretter hjemmet mere end mænd, de føder mange flere børn end mænd – aktiviteter der også må siges at bruge energi.

Denne form for forureningsregnskab, hvor man kun leder efter energiforbrugende aktiviteter udført af den negativt definerede part, mænd, mens man udblænder energiforbrugende aktiviteter udført af den positivt definerede part, kvinder, kan kun betegnes som selvopfyldende profetisk pseudoforskning, og i dette tilfælde åbenbart drevet af Misandri -altså had mod mænd. 

“Det er mere end transportsektoren, hvor mænd også sviner mere end kvinder, fordi mænd i langt højere grad tager bilen til jobbet.

Ofte arbejder de længere væk end kvinder, fordi mænd generelt har højere stillinger, siger sociolog Michala Hvidt Breengaard fra Københavns Universitet, der har været med til at udarbejde rapporten”

Se det var jo interessant: Da mænd prioriterer karriere højere end kvinder, så er de også villige til at køre længere og have længere arbejdstider end kvinder. Det er åbenbart ikke godt for miljøet. Jamen så må Ligestillingsministrene i miljøets navn vel gøre mere for at undgå, at kvinder også skal ende med at interessere sig for karrierelivet, ellers bliver de jo også miljøsyndere! Altså Ligestillingsministrene burde i miljøets navn skrue ned for deres Direktørfeministiske aktivitet. 

”Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, er enig:

Undersøgelsen bekræfter mine fordomme om mænd. Nu ved vi, at der et efterslæb hos dem. Det skal vi have rykket ved. I vores efterfølgende kampagner skal vi tage hensyn til, at mænd og kvinder agerer forskelligt.”

Eyvind Vesselbo forekommer at være en klovn. Han er politiker for et parti der tager ideologisk udganspunkt i at frisætte mennesker fra offentlig kontrol, derfor burde han sætte sig  ind i sagerne, inden han udtaler sig så tåbeligt. Eller er det udtryk for at partiet Venstre også har købt ind i feminismen? Det tyder det vanvittige valg vi lige har haft om Tronfølgeloven en hel del på.’I vores efterfølgende kampagner’, siger Vesselbo. Fri os for flere skatteyderbetalte feministiske kampagner siger jeg. Få så den Stat skåret ned!

P.s. Kvinder og deres børn nyder godt af den ekstra arbejds- og kørselsaktivitet som deres mænd foretager sig. Måske de ligefrem er med til at stimulere mændenes aktiviteter? 

P.p.s. for dem, der ligesom jeg selv fornemmer, at miljøbevidsthed nu i stigende grad er ved at blive et instrument for kontrol og afgiftspålæggelse af bredden af befolkningen, vil jeg anbefale følgende antologi: Higgs and Close (2004) RE-Thinking Green: Alternatives to Environmental Bureaucracy.

Reklamer

Hjertesygdomme og misandri endnu en gang?

maj 20, 2009
Fotograferet i Dallas USA i februar 2009

Fotograferet i Dallas USA i februar 2009

I foråret 2008 kørte Hjerteforeningen i Danmark en kampagne i det offentlige rum der var vildledende men feministisk informeret. Man ville åbenbart gerne skabe fokus på Hjertesygdomme og valgte så, at bruge offer-feministiske (det er synd for kvindekønnet, de har det meget værre end mandekønnet, de er strukturelt undertrykt af Patriarkatet) virkemidler gennem en løgn:

“Dør hver tredje danske kvinde af en hjertekarsygdom, fordi hun ikke er en mand?” lød spørgsmålet fra Hjerteforeningen.

Per Thiemann var den vågne journalist der afslørede det propagandistiske islæt ved denne kampagne:  Fakta viser, at “Mænd har højere dødelighed på alle større sygdomme, også hjertesygdomme… [og] Hjertesygdomme rammer i gennemsnit mænd 10 år tidligere end kvinder”.

I USA anvender de tilsyneladende ikke løngagtig statistik i deres statsstøttede hjertekampagne, men de anvender til gengæld en slags indirekte misandri: Heart Disease ‘It’s not just a man’s disease; it’s the # 1 killer of women’.

Altså underforstået, at det står ekstra slemt til på Hjertesygdommenes front, Hjertesygdomme er ikke ‘bare en sygdom der rammer mænd’, den rammer også kvinder.

Havde Hjertesygdomme nu primært ramt mænd, så var det åbenbart ikke så slemt, så havde man nok ikke behøvet at lave kampagner? Det er jo bare mænd. Hvorfor mon man har brug for at positionere kønsklassen kvinder imod kønklassen mænd, altså at appellere til feminismens ideologi? Reklamen i USA er bundet sammen med en række modefirmaer der laver co-branding ved at donere penge fra auktionssalg af en særlig rød kjole. Jeg ser intet forkert i at man også vil hjælpe kvinder med hjerteproblemer, problemet er den mærkværdige ensidige fokus på kvinderne, selvom det er mændene der er hårdest ramt.

Ligesom i Danmark prioriterer man i USA åbenbart også kvindekønnet, når det kommer til kampagner mod hjertesygdomme. Og det selvom mænd i USA, ligesom i Danmark, er bedre til at dø af sygdommene end kvinder er.

Måske er det Misandri eller også er det et udtryk for, at Staten har interesse i at lefle for kvinderne? Måske fordi kvinder besidder majoriteten af stemmerne ved de demokratiske valg? Måske fordi kvinder tenderer til at prioritere arbejde i det offentlige? Måske fordi der er flere penge i kvindelige forbrugere? Måske fordi feminismen efterhånden har hjernevasket store dele af befolkningen til at tænke i kønsklasser, det er synd for kvinderne – hvilket vil sige at der er opmærksomhed og derved penge at hente i godhedsindustrien? Måske fordi man ved at tale til kvinderne bedre bliver i stand til få gennemført mere Statskontrol og bureaukrati? Måske en blanding? Måske en tilfældighed?

Defition of misandry or hatred of males

november 2, 2008

The book Legalizing Misandry: From Public Shame to Systemic Discrimination against Men (Nathanson, Paul; Young, Katherine R., 2006 , Montreal: McGill-Queen’s University Press), complements the Danish Sociologist Henning Bech’s analysis of ideological feminism in his book Kvinder og Mænd (in Danish 2005, Hans Reitzels Forlag). But Legalizing Misandry is a much bigger account of what some theoreticians has called gender feminism – the idea that women as a gender is structured (gender is entirely socially constructed) and oppressed. This structure serves the class interest of men  (usually seen as an extension of Capitalism: white oppressive capitalist men who controls the entire world and women).

I found a long definition of the concept Misandry obviously insprired from Legalizing Misandry, and I thought I would reproduce it here.

Acts of misandry include:

1. the desire or the acts to subjugate, oppress, punish, harm, injure, or murder males because of their gender.

2. the deliberate preference of a female’s lie against the truth.

3. the belief that no father can be a fit parent.

4. the assumption that masculinity, male physiology, and male hormones cause males to become evil, sexually abusive, oppressive, and violent. The corollary assumption is we must raise boys as we do girls, in the image of misandry, without regard to a child’s unique qualities, preferences, hopes, and desires.

5. the assumption that every male is or can become sexually abusive, oppressive, and violent.

6. the assumption that females cannot be sexually abusive, oppressive, and violent.

7. the attribution of negative qualities and humanity’s historic evils to the entire male gender while ignoring female culpability.

8. the promulgation of false statistics against males regarding rape and family violence. The parallel assertion that female acts of abuse and violence against males are insignificant and are justified as self-defense.

9. the tolerance of female violence and abuse toward males.

10. the suppression of evidence of female violence and abuse toward males.

11. the encouragement, filing, support, or toleration of false allegations and charges against a male because of his gender. The corollary is the encouragement, filing, support, toleration of her false allegations against a male because of her gender.

12. lying or the deliberate creation of false information against any male because of his gender.

13. the deliberate repression or distortion of facts showing female culpability or affirming a male’s innocence.

14. the suppression of a male’s testimony because of his gender.

15. the falsification of transcripts, police reports, court reports, and evidence such that the fraud adversely affects a male.

16. the denial of historic male spiritual, intellectual, humanitarian, and material contributions to civilization.

17. the act of coercing women to lie against their husbands.

18. the act of coercing children to lie against their fathers.

19. the act of encouraging and instructing females to contrive, or testify to, false allegations of family violence, child abuse, child molestation, or rape against a male.

20. the act of making false allegations of family violence, child abuse, child molestation, or rape against a male.

21. the act of falsely testifying against a male, supporting false allegations of family violence, child abuse, child molestation, or rape.

22. blaming males for all psychological and social maladies.

23. encouraging or persuading another to lie against a male because of his gender.

24. the beating or abuse of a male by a female for personal satisfaction or material gain.

25. the violence against women act.

26. failure to provide males equal protection under the law (Amendment 14, Section 1).

27. Child Sexual Abuse: Intervention and Treatment Issues. Kathleen Coulborn Faller, 1993, U.S. Department of Health and Human Services – Administration for Children and Families – Administration on Children, Youth and Families – National Center on Child Abuse and Neglect. ” This manual was developed and produced by The Circle, Inc., McLean, VA, under subcontract No. S105-89-1730 to Westover Consultants, Inc.”

28. the use of female pronouns to refer to victims and male pronouns to refer to assailants, rapists, and suspects.

Other Parts of Speech

misandrous (mis’-an’-dr?s) adj. (1) practicing misandry (2) of or characterized by misandry.

misandric (mis’-an’-dric) adj. characterized by misandry.

misandrist (mis-an’-drist) n. one who practices misandry.
Dealing with Misandry

Misandry is a world wide problem. Those who practice misandry abuse men, women, and children. These purveyors of hate do not support the right of all people to live safely and free of false accusations. They do not care about the damage they cause. They want to exercise their personal power and influence over others.

Most people are not aware of what is happening in our courts. So, become informed about gender and accusatorial preference in our courts. Take note of this behavior and discuss it with others.

The greatest danger is that judges, prosecutors, and others possess immunities that protect them from criminal prosecution and civil liability for their public crimes and civil torts. These people are not subject to public scrutiny and accountability.

Change the law and provide reparations, restitution, and redress for those who have been wronged. Outlaw immunity. Demand punishment of any public official or other person who has lied or used coercive or persecutive measures to, or in an attempt to, imprison, or distress another. Demand changes in the law that removes the statutes of limitations for these crimes.

Misandry, misogyny (hatred of women), and accusatorial preferences have no place in our society. We cannot have equality and opportunity when gender preference is so prevalent in our justice system.

The list was apparently made by an Edward N http://www.equalparenting-bc.ca/issues/misandry.htm

Er arbejdstilsynet misandriske?

maj 26, 2008

Arbejdstilsynets hjemmeside opgør data over arbejdsulykker i DK.

http://www.at. dk/sw42078. asp

Det interessante ved oversigten er, at man ikke har nogen kønsfordeling med i statistikkern. Men går man ind og læser deres hovedrapport, så ses det, at statistikken taler sit klare sprog. Mellem 2000-2005 er forholdet mellem kvinder og mænd således:

dødsulykker 300 mænd versus 25 kvinder
andre alvorlige ulykker 20.723 mænd versus 9.437 kvinder
andre ulykker 148.805 mænd versus 90.500 kvinder

Havde det nu vist sig at situationen var modsat. Altså at det især var kvinder der blev ramt af arbejdsulykker, og især de farligste ulykker, ville Arbejdstilsynet da have undladt at bringe denne kønsasymmetri frem tydeligt på deres hjemmeside?

Man må stille spørgsmålet, er Arbejdstilsynets udeladelse udtryk for misandri – altså had mod mænd? Hvorfor udelades det behændigt her, at mænd på dette felt er meget dårligere stillet gennemsnitligt set end kvinder? Og hvorfor ved vi alle sammen, at hvis det modsatte havde været tilfældet, så var denne historie kommet frem i medierne og politikere ville straks sætte ind med tiltag?